قاصدک ریاضی و آمار (3) - پایه دوازدهم انسانی

5,500 تومان