راه های افزایش کیفیت مطالعه ( راکم )

6,000 تومان

 

روش هایی که قدرت تمرکز ذهن را افزایش دهد

روش هایی که هدف را ارزشمند کند

روش های زمان بندی برای مطالعه روزانه و سالانه

روش های موفق در مطالعه و امتحان

انتخاب نوع تغذیه مناسب برای تقویت حافظه

روش های کاهش اضطراب و تقویت انگیزه برای مطالعه

روش های تقویت اعتماد به نفس

روش های ایجاد علاقه به پیشرفت