گام به گام شیمی 3 و آزمایشگاه (نظام قدیم)

15,000 تخفیف

10,500 تومان

تدریس کلیه مفاهیم کتاب درسی

پاسخگویی به تمرینات کتاب درسی

تمرینات تکیلی با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات امتحانی