هزار و یک نکته شیمی

6,000 تومان

نکته ها ، فرمولها و تعاریف شیمی 

قابل استفاده دانش آموزان دوره ی دبیرستان ، المپیاد و داوطلبان کنکور