فرهنگ روز فارسی - انگلیسی

6,000 تومان

دیکشنری فارسی - انگلیسی 

شامل : 

10000 واژه و اصطلاح 

صد در صد ضروری