فرمول ها و قضایای ریاضی 1 و 2 ، هندسه 1

4,500 تومان

شامل :

مفاهیم اساسی

تعاریف مهم 

نکات کاربردی و بنیادی 

نمونه تست کنکور 

نمونه سوالات امتحانی 

آزمون