آموزش تلفظ زبان انگلیسی

3,000 تومان

شامل :

آموزش علائم فونتیک، تکیه، آهنگ جمله

ریتم، تستها، و تمرین های طبقه بندی شده 

قابل استفاده دانش آموزان، دانشجویان و علاقه مندان زبان انگلیسی