نکات ویژه کنکور هنر

2,000 تومان

شامل :

تاریخ هنر 

درک تصویر

خلاقیت نمایشی 

سینمایی

خواص مواد هنری 

خلاقیت موسیقی