گنجینه لغات عربی - هفتم ( دوره اول متوسطه )

5,000 تومان

شامل :

موضوع بندی لغات بر اساس کتاب های درسی 

مثال های تصویری 

جملات کوتاه عربی به همراه ترجمه فارسی 

معادل انگلیسی کلمه به همراه فونوتیک آن