کتاب کار علوم چهارم ابتدایی

20,000 تومان

 

شامل :

ارائه درسنامه های جامع هر فصل 

فعالیت ها و سوالات استاندارد و متنوع و ارزیابی در پایان هر فصل 

به همراه شبیه سازی آزمون میان نوبت اول و نوبت دوم 

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و منطبق با اهداف آموزش و پرورش