کتاب کار ریاضی هشتم ( دوره اول متوسطه )

15,000 تومان

 

شامل : 

ارائه درسنامه جامع 

سوالات استاندارد در پایان هر فصل به همراه جدول توصیفی 

ارائه روش تدریس ، مطابق با اهداف آموزش و پرورش