گام به گام فارسی نهم

15,000 تومان

 فایل پیش نمایش گام به گام فارسی نهم

معنی واژه ها، اصطلاحات، شعر ها و نثر هاى دشوار

شرح كامل دانش هاى زبانى و ادبى

تست هاى تأليفى و آزمونهاى تيزهوشان با پاسخ کاملا تشریحی

پاسخ تمرینات کتاب درسی